Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang
xxx

För ett hållbart samhälle

Grundtanken med Sparbanken är att lära människor att spara och planera för en tryggare tillvaro, samtidigt som bankens avkastning ska komma till nytta för samhällets utveckling. 

Arbetet med hållbar bankverksamhet är en naturlig del av vår vardag och bidrar till ett uthålligt samhälle med en sund och hållbar ekonomi för både våra kunder och samhället. 

Ekonomisk hållbarhet

Vi är med och utvecklar företagen och hushållen i Ulricehamn. Det gör vi genom att erbjuda bra banktjänster och hög finansiell kompetens.  

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration.

Social hållbarhet

Vi är en positiv kraft i samhället och är med och bidrar till projekt som på olika sätt utvecklar Ulricehamn. 

Hållbara tjänster

Energilån

Ta hjälp av ett Energilån för att investera i lösningar som kan minska energiförbrukningen på bostaden och sänka dina kostnader.  

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir det av. 

Våra samarbetspartners

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.

Alla medarbetare utbildade i Hållbarhet i finansbranschen

Utbildningen innefattar följande områden:

  • Internationella initiativ
  • Europeiska initiativ och regelverk
  • Taxonomiförordningen
  • Disclosureförordningen
  • Regler om rådgivning och produktstyrning
  • Klimatrisker
  • Produkter och tjänster
  • Hållbar utlåning
  • Cirkulär ekonomi
xxx

Ulricehamns Sparbank i samhället - för en hållbar utveckling

Vy från brygga över en sjö

Vi investerar i Ulricehamns framtid

Vi vill bidra till ett Ulricehamn där människorna mår bra, trivs att bo och har en trevlig fritid. Därför investerar vi årligen ca 3-5 miljoner kr i likala föreningar och projekt. Varje dag bidrar vi till att Ulricehamn växer och utvecklas.