Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Organisation

xxx

Huvudmännen beslutar i kundernas bank

En Sparbank är en unik företagsform. I ett aktiebolag finns det ägare som i första hand prioriterar högsta möjliga vinst för att få utdelning.

I Ulricehamns Sparbank finns det inga ägare. Där är det kunderna genom sina huvudmän som utövar ägarinflytandet. 

Styrelse

De förtroendevalda huvudmännen utser sparbankens styrelse, som skall bestå av minst fem och max sju ledamöter.

Utöver de av huvudmännen valda styrelseledamöterna sitter bankens VD samt två personalrepresentanter i styrelsen.

Ledning

Sparbankens ledning hanterar de övergripande frågorna som rör bankens dagliga drift.