Skip to content

Vi utvecklar Ulricehamn

Genom vårt samhällsengagemang och hållbarhetsarbete vill vi bidra till att hela Ulricehamn växer och utvecklas. Det gör vi bl a genom att utbilda unga och andra i ekonomi, samarbeta kring sponsring och bidrag från Sparbanksfonden Ulrica. Fonden delar årligen ut ca 3 milj kr till olika utvecklingsprojekt. 

Ung ekonomi och UF

Att få en bra grund i privatekonomi som ung kan göra stor skillnad för vuxenlivet. Initiativet Ung ekonomi syftar till att utbilda och inspirera ungdomar så att de får en sund och hållbar privatekonomi genom hela livet.

 

Att driva UF-företag på gymnasiet är inte sällan en språngbräda in i vuxenarbetslivet.