• Under förutsättningar att samtliga handlingar är korrekt ifyllda och ingivna kommer uppdraget att verkställas så snart möjligt, dock senast inom 2 veckor. 
  • Om det finns otydligheter i det som du har skickat in eller om dina handlingar av någon anledning behöver kompletteras kommer en av våra handläggare att kontakta dig.
  • När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.

Har du frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa oss på telefonnummer: 0321- 296 00 mellan 10-15, mån-ons, fre, tors 10-18. (Vänligen observera att vi här inte kan svara direkt på juridiska frågor eller ge ekonomisk rådgivning.)