Annelie Emanuelsson

Född 1968
Styrelseledamot sedan 2011 (Personalrepresentant)

Specifik bankerfarenhet

Bankens styrelse 2011 - nu
Anställd i Ulricehamns Sparbank 1987 - nu

Utbildning

Högre Bankskola i samarbete med Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
Swedsec rådgivarlicens
Bokslutsanalys i enskild firma

Arbetslivserfarenhet

2011 - nu        Privatrådgivare på Företag, Ulricehamns Sparbank
2007 - 2011   Chef för banksäljare och kassa, Ulricehamns Sparbank
2003 - 2007   Chef för avdelningskontoren samt Privatrådigvare, Ulricehams Sparbank 
1994 - 2003   Arbete på avdelningskontor med service, försäljning samt kassör, Ulricehamns Sparbank
1987 - 1994   Arbete på bankens redovisningsavdelning, Ulricehamns Sparbank

Övriga nuvarande styrelseuppdrag

Inga övriga uppdrag