Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Vårt samhällsengagemang

Juridiska tjänster för företag

En stor del av din vardag som företagare handlar på olika sätt om juridik. Från det att du startar ditt företag till den dag du kanske vill lämna över till nästa generation.

 

Vi samarbetar med Wesslau och Söderqvist Advokatbyrå och kan tillsammans hjälpa dig med det du behöver hjälp med.

Hur vill ni ha hjälp med avtal och juridik?

Personer sitter vid ett mörkt bord med laptop, iphone och padda

Gör en juridisk behovsanalys för ditt företag

Handshake in business meeting

Boka rådgivning och träffa en jurist för dina företagsavtal

Rätt avtal för rätt situation - här kan ni behöva juridisk hjälp

Kompanjonsavtal - när du ska starta och driva företag med andra

Om du har företag ihop med andra kan du skriva ett kompanjonsavtal som reglerar vad som händer med ditt företag om det händer delägarna något, till exempel vid skilsmässa eller dödsfall.

Aktieägaravtal - när du ska starta aktiebolag med andra

Redan när du startar ditt aktiebolag är det bra att komma överens om viktiga frågor som förr eller senare uppstår. I ett aktieägaravtal kan ni bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur styrelse ska tillsättas och vad som ska gälla när någon vill sälja sin del av bolaget.

Anställningsavtal - trygghet och chans att skydda företagshemligheter

Det finns flera olika anställningsformer och det är viktigt att hålla sig inom gällande regler och lagar. Vid anställning av nyckelpersoner i mindre företag är det av stor vikt att anställningsavtal blir korrekt utformade och att eventuella sekretessavtal upprättas.

VD-avtal - klargör företagets vd:s roll

Vd-rollen omfattas normalt inte av vare sig LAS eller kollektivavtal och det är därför upp till parterna att avtala om villkoren. Även Vd:s skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra eventuella åtaganden bör klargöras i ett skriftligt vd-avtal.

Konsultavtal - ta in eller vara konsult

För företag som använder konsulter är det viktigt för både er och konsulten att skriva konsultavtal som reglerar upppdragets omfattning, ersättning och deadlines.

Samarbetsavtal - få smidiga samarbeten

Ett samarbetsavtal bestämmer förhållandet mellan två eller flera separata partners. Du har nytta av ett samarbetsavtal när du köper eller säljer tjänster och vill reglera ett samarbete på kort eller lång sikt.

Boka tid?

Hör av dig till oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa dig. Efter kontakt med oss bokar vi en tid med Wesslau och Söderqvist så träffar du deras representant för ett rådgivande möte. De finns på banken regelbundet. 

Har du frågor?

Hör av dig till oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa dig. Maila, ring eller kom in på kontoret. Varmt välkommen! 

Kostnad för juridiska tjänster debiteras enligt prislista (mer information vid bokning).