Hoppa till huvudinnehåll

Juridiska tjänster för företag

En stor del av din vardag som företagare handlar på olika sätt om juridik. Från det att du startar ditt företag till den dag du kanske vill lämna över till nästa generation.

 

Vi samarbetar med Wesslau och Söderqvist Advokatbyrå och kan tillsammans hjälpa dig med det du behöver hjälp med.

Hur vill du ha hjälp?

Många beslut som rör juridik är kanske enkla och vardagliga och kan hanteras rutinmässigt i företaget. Men i många av ett företags olika skeenden, uppbyggnad, expansion, generationsskiften t e x kan det handla om mer komplicerade beslut om stora värden och av stor betydelse för företaget. Då bör man alltid ta hjälp av expertis. Du kan bl a få hjälp med:

  • Ett avtal om anläggningsarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator ingår ett skriftligt avtal.

  • Ett servitut är ett avtal rörande två fastigheter, där den ena fastigheten på ett eller annat vis ges nyttjanderätt av den andra fastigheten.

  • Ett avtal där delägarna bestämmer alltifrån hur bolagets vinst ska fördelas mellan delägarna till hur en delägare har rätt att sälja sina andelar och skyldigheter att inte bedriva konkurrerande verksamhet med bolaget mm. 

  • Ett avtal som ska upprättas när en egendom ska byta ägare.

Kostnad för juridiska tjänster debiteras enligt prislista (mer information vid bokning).