Ingrid Isaksson

Född 1955

Styrelseledamot sedan 2007

Kvinna tittar in i kameran

Specifik bankerfarenhet

Bankens styrelse 2007 - nu

Utbildning

Bioanalytiker, Biokemisk Medicinkemisk laboratorieassistent, Göteborgs Universitet
Matematik, Högskolan Borås
Olika Universitetskurser inom forskningsmetodik, statistik, kemisk analysteknik samt beteendevetenskap
Externa utbildningar: Ledamot i bolagsstyrelse, Verksamhetsutveckling inom kvaritet- och arbetsmiljö, VD:s ansvar samt Utveckling grupp och ledare
Interna utbildningar: Riskanalys

Arbetslivserfarenhet

2017 - nu           Programansvarig, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
2003 - 2016     Kvalitets- och miljöansvarig, Programansvarig, SP
2006 - 2014     Controller, SP
1997 - nu           Revisionsledare mm inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiering, SP Certifiering
1979 - 1997      Kemiingengör och kvalitetsansvarig för laboratorieverksamhet, SP Kemisk analys

Övriga nuvarande styrelseuppdrag

Inga övriga uppdrag