Bankledning:

Melker Ström; VD                                          Tel: 0321 - 296 01;
Tony Wilgotson; chef Administration             Tel: 0321 - 296 52;
Martin Widfeldt; chef Företagsmarknad        Tel: 0321 - 296 77;
Anna Swalander; chef Privatmarknad           Tel: 0321 - 296 05;
Hanna Johansson; Bitr Privatmarknadschef Tel: 0321 - 296 07;
Jenny Ivarsson; Marknadsansvarig               Tel: 0321 - 296 42;