Bankledning:

Melker Ström; VD                                              Tel: 0321 - 296 01;
Tony Wilgotson; chef Administration                 Tel: 0321 - 296 52;
Martin Widfeldt; chef Företagsmarknad            Tel: 0321 - 296 77;
Hanna Johansson; tf chef Privatmarknad        Tel: 0321 - 296 07;
Jenny Ivarsson; Marknadsansvarig                   Tel: 0321 - 296 42;
Julia Pettersson; tf Bitr Privatmarknadschef    Tel: 0321 - 296 08;