Bankledning:

Melker Ström; VD
Tel: 0321 - 296 01;
Tony Wilgotson; vVD, chef Administration
Tel: 0321 - 296 52;
Martin Widfeldt; chef Företagsmarknad
Tel: 0321 - 296 77;
Cecilia Bonander; chef Privatmarknad
Tel: 0321 - 296 05;
Jenny Ivarsson; Marknadsansvarig
Tel: 0321 - 296 42;
Hanna Johansson; Bitr Privatmarknadschef
Tel: 0321 - 296 07; Mail till Hanna