När vi beslutar om nivå på sponsring till en förening som är aktiv i Ulricehamns kommun tar vi i första hand hänsyn till hur föreningen ungdomsverksamhet ser ut men också föreningens storlek samt vilken nivå och vision man jobbar för. Ett sponsringssamarbete handlar om att båda parter ger och tar. Det vi ser som mest värdefullt i samarbetet är att synas tillsammas på olika sätt, komma i kontakt med föreningens medlemmar, genom t ex utskick till föreningens medlemmar via sociala medier, mailslingor eller informationsmöten.

Bankens lokala profil och varumärke är viktig i all sponsring.

Om våra sponsringsavtal

  • Vi jobbar med ett enda sponsringsavtal per förening. I detta avtal ska hela samarbetet finnas med och inga ytterligare överenskommelser ska tillkomma under avtalsperioden (såsom exempelvis enkronas-matcher).
  • Vi kommer att utforma ett eget avtal som föreningen får skriva på.
  • Ett grundkrav är att vi ska synas på föreningens hemsida med logga och länk till vår hemsida och att vi har rätt att berätta om samarbetet på vår webbsida och sociala media. 

För att få en bra överblick över er förening och hur vi skulle kunna utforma ett avtal ber vi dig som representerar klubben att fylla i och skicka in formuläret nedan. Tack!