Swedbank tar uppgiften att förebygga och förhindra penningtvätt på största allvar, och avsätter betydande resurser för att fullgöra sina åtaganden. Detta är en komplex uppgift, som kan inkludera övervakning av transaktioner, identifiering av potentiella högriskkunder samt att utföra analyser. Detta är en ständigt pågående process, dygnet runt, året om. När misstänkt penningtvätt identifieras är vi fast beslutna att fullgöra våra åtaganden.

Penningtvätt - vår branschs största utmaning
Penningtvätt är vår branschs största utmaning. För att upptäcka och förhindra penningtvätt krävs fortsatt samarbete mellan banker, myndigheter, polisen och andra aktörer i branschen. Som kund i Swedbank kan du vara trygg i att vi alltid agerar på de varningssignaler vi får, och att vi alltid anmäler till Finanspolisen när så krävs. Vi har nolltolerans mot penningtvätt på alla fyra hemmamarknader.

Så arbetar vi för att förhindra penningtvätt
Det är ett ständigt pågående arbete att förebygga och förhindra penningtvätt. För att vi ska kunna ta in en ny kund krävs en så kallad ”kundkännedomsanalys”. Vi analyserar då till exempel vem som står bakom företaget och vilken koppling som finns till landet där vi verkar. Vi monitorerar miljontals transaktioner dagligen för att hitta så kallade ”riskindikatorer” och avvikande beteenden. Om vi får varningssignaler så gör vi en analys. Om vi då kommer fram till att det finns anledning att misstänka penningtvätt gör vi en anmälan till Finanspolisen. Det är sedan Finanspolisen som avgör om penningtvätt har förekommit. Vi har dessutom själva möjligheter att agera genom att begränsa banktjänsterna för kunden, eller inleda en process för att avsluta kundens banktjänster.

Pressmeddelanden

2019-11-07: Swedbank medverkar i kommande Uppdrag granskning
2019-04-05: Kommentar från valberedningen
2019-04-05: Ordföranden Lars Idermark har beslutat sig för att lämna Swedbank
2019-04-01: Ekobrottsmyndigheten går inte vidare med Bill Browders anklagelser
2019-03-31: Angående Swedbank och Ekobrottsmyndigheten
2019-03-28: Swedbanks årsstämma 2019
2019-03-28: Birgitte Bonnesen lämnar Swedbank. Anders Karlsson utsedd till tillförordnad vd 
2019-03-27: Kommentar till dagens händelseutveckling 
2019-03-27: Information om pågående aktivitet på Swedbanks huvudkontor 
2019-03-26: Valberedningen i Swedbank föreslår att styrelsen förstärks 
2019-03-22: Statusrapport från Forensic Risk Alliance 
2019-03-15: Kommentar till uppgifter i media 
2019-02-26: Swedbank anlitar Forensic Risk Alliance (FRA) som extern utredare 
2019-02-20: Kommentar till Uppdrag granskning 

Mer information

Se vår årsredovisning för 2018 (pdf) (exempelvis sidorna 15-16)
Så arbetar vi mot penningtvätt