Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Frågor och svar amorteringsbefrielse privatkund

Three persons in a discussion at a café.
 • Amorteringsbefrielse innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade. Ränta betalas som vanligt.

 • Du ansöker om amorteringsbefrielse i din internetbank. Logga in och tryck på fliken Lån och sen på ansökningsknappen under rubriken Pausa din amortering tillfälligt.

 • Du som på grund av COVID-19 fått din privatekonomi påverkad på ett betydande sätt har möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse. Du intygar detta i din ansökan.

 • Nej, det räcker att en av låntagarna skickar in ansökan. När den låntagaren skickar ansökan intygar hen samtidigt att övriga medlåntagare är informerade och att ni är överens om att en ansökan skickats in om amorteringsbefrielse för era gemensamma lån. 

 • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse för bolån i första hand. Du kan även ansöka om amorteringsbefrielse för privatlån men då behöver du även ta kontakt med oss.  

   

  Undantag!

  Bankens betal- och kreditkort omfattas inte av amorteringsbefrielsen. Om du har frågor ber vi dig kontakta EnterCards kundservice

 • Så länge gäller amorteringsbefrielsen
  För bolån ansöker du om amorteringsbefrielse upp till 12 månader och omprövning görs var tredje månad. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsfriheten med tre månader. Beviljas du amorteringsfrihet gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagd tid 12 månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsfriheten i tre månader.

 • Hör av dig till till din företagsrådgivare så hjälper de dig.  Kontakta oss.

 • Vi börjar behandla din ansökan inom 14 dagar från att den kommer in till oss. Om ansökan beviljas skickas bekräftelse på amorteringsbefrielse och villkor till dig. Om ansökan avslås skickas en bekräftelse på avslaget. Du får bekräftelse i internetbanken/via brev om du inte har internetbanken.

 • Det kan bland annat vara att alla siffror i ditt eller eventuella medlåntagares personnummer inte stämmer. 

   

  Det kan även vara fel eller för få siffror i lånenumret. Du hittar lånenumret på låneavin, i appen eller internetbanken. Ett lånenummer ska bara skrivas med siffor, så här: 880391234567899. Om du kopierar lånenumret från appen eller internetbanken ska du därför ta bort andra eventuella tecken. 

 • Om du vill börja amortera igen kan du antingen ringa till oss på 0321-296 00 eller maila . Du är även välkommen att komma in på kontoret.

 • När vi beviljat och registrerat amorteringsbefrielsen får du en bekräftelse i internetbanken (eller per post om du inte har internetbanken). 

   

  I bekräftelsen ser du datum när amorteringsbefrielsen statar för de lån du sökt amorteringsbefrielse för. 

 • Om du har skickat en ansökan om amorteringsbefrielse men ännu inte fått bekräftelse på att den är beviljad och registrerad så ska amorteringen betalas som vanligt. Det innebär att beviljad amorteringsbefrielse kommer att gälla först från och med därpå följande förfallodatum.