Privatkunder som har bolån och drabbats betydande ekonomiskt har nu möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse upp till 12 månader. Omprövning görs var tredje månad. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader. Beviljas du amorteringsbefrielse gäller den alltså tre måander i taget, dock med lnägsta sammanlagd tid 12 månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteirngsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden. 

För företagskunder gäller enligt överenskommelse. 

Hur går jag som privatkund tillväga?

Inom kort kommer man som privatkund att kunna göra en ansökan om amorteringsbefrielse via ett formulär här på webben. Välkommen att återkomma då. 

Hur går jag som företagskund tillväga?

Som företagskund tar man kontakt med oss via internetbank eller telefon. Vi diskuterar hur vi på bästa sätt kan hjälpa till att lösa situationen. Kontakta oss

Har du frågor och funderingar - hör av dig! 

Kontakta oss